Διαχείριση ιστοσελίδας

ΜΠρΑθ 8084/2009 [«Ανέβασμα» υλικού από τους χρήστες. Ευθύνη του παρόχου]

Πρόεδρος: Ο. Γραμματικοπούλου, Πρωτοδίκης

Δικηγόροι: Θ. Ασπρογέρακας-Γρίβας, Β. Πέτρου,
Μ. Σουριαδάκης, Δ. Παπαδήμος

Διατάξεις: άρθρα 63 επ. Ν 2121/1993

User Generated Content - Διαχειριστής ιστοσελίδας, ο οποίος από την ιστοσελίδα του παρουσιάζει στο κοινό με τη μέθοδο ροής (streaming) οπτικοακουστικές παραγωγές και οπτικοποιημένα ηχογραφήματα (video και video clip) τα οποία προηγουμένως εγγράφονται στην κεντρική μνήμη του διακομιστή συνήθως από τους ίδιους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, προσβάλλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του αιτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης δημιουργών μουσικών έργων.
 

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα, ισχυρίζεται ότι η καθ’ ης εταιρία, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδειά της παρουσιάζει στο κοινό και εκτελεί δημόσια διά του μέσου του διαδικτύου (internet) μουσικά έργα πνευματικών δημιουργών που είναι μέλη της και έχουν εκχωρήσει σ’ αυτήν το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων τους. Κατόπιν αυτών, ζητά ως ασφαλιστικό μέτρο να απαγορευθεί στην καθ’ ης και σε κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτήν, η εγγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση στο κοινό, δημόσια εκτέλεση και μετάδοση ή αναμετάδοση διαμέσου του διαδικτύου και των ιστοσελίδων που η καθ’ ης έχει εγκαταστήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση «....gr» ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση, όλων των μουσικών έργων των πνευματικών δημιουργών και δικαιούχων των δικαιωμάτων τους - μελών της που αποτελούν το εκπροσωπούμενο απ’ αυτή μουσικό ρεπερτόριο, συμπεριλαμβανομένων των δειγματοληπτικά αναφερομένων στην αίτηση. Επίσης ζητά να απειληθεί σε βάρος της καθ’ ης χρηματική ποινή 15.000,00 ευρώ για κάθε παράβαση της απόφασης.


Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου τούτου Δικαστηρίου κατά την διαδικασία τον ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 54, 55, 63 παρ. 3, 64, 65 παρ. 1 και 4 του Ν 2121/1993 , 731, 732, 947 παρ. 1 ΚΠολΔ. Επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση τον ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων (ενός από κάθε πλευρά) καθώς και όλων των εγγράφων που προσκομίζονται πιθανολογήθηκαν τα εξής: Η αιτούσα εταιρία έχει ως καταστατικό σκοπό τη διαχείριση και προστασία του περιουσιακού δικαιώματος και των εξουσιών που απορρέουν απ’ αυτό των Ελλήνων και ξένων δημιουργών (και των δικαιούχων των δικαιωμάτων τους), κατόπιν εκχώρησης των εξουσιών αυτών ή παροχής σχετικής πληρεξουσιότητας προς αυτήν από τους Έλληνες δημιουργούς κατόπιν συμβάσεων αμοιβαίας εκπροσώπησης με αντίστοιχες εταιρίας πνευματικής ιδιοκτησίας του εξωτερικού, καθώς επίσης και την εξουσία να προβαίνει σε κάθε εξώδικη ή δικαστική ενέργεια για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των ανωτέρω δημιουργών ή των δικαιοδόχων τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 και 3 του Ν 2121/1993.
 

Ειδικότερα, στο χώρο των μουσικών έργων για την εγγραφή, αναπαραγωγή με κάθε μέσο, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, δημόσια εκτέλεση και μετάδοση και αναμετάδοση μέσω διαδικτύου απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια της αιτούσας. Η καθ’ ης εταιρία έχει τη λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιστοσελίδων στην ηλεκτρονική διεύθυνση «....gr», στις οποίες οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης χωρίς την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος. Μεγάλο μέρος του περιεχομένου των εν λόγω ιστοσελίδων αφορά στην παρουσίαση στο κοινό, μετάδοση, δημόσια εκτέλεση με τη μέθοδο ροής (streaming), οπτικοακουστικών παραγωγών και οπτικοποιημένων ηχογραφημάτων (video και video - clip), τα οποία προηγουμένως εγγράφονται στην κεντρική μνήμη του διακομιστή συνήθως από τους ίδιους τους επισκέπτες του website της καθ’ ης.


Στις συγκεκριμένες οπτικοακουστικές παραγωγές περιλαμβάνεται μουσικό ρεπερτόριο εκπροσωπούμενο από την αιτούσα, το οποίο μπορεί μόνο να ακουστεί από τους επισκέπτες των εν λόγω ιστοσελίδων κατ’ επιλογή τους, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης αυτών στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή εκάστου και αναπαραγωγής σε υλικό φορέα - μέσο. Οι ως άνω πράξεις, δηλαδή η εγγραφή - αναπαραγωγή των μουσικών έργων σε ψηφιακή μορφή στην κεντρική μνήμη του διακομιστή σε παρουσίαση στο κοινό - μετάδοση - δημόσια εκτέλεση να καθίστανται αυτά προσιτά στο κοινό με τη μέθοδο ροής στο πλαίσιο των εν λόγω ιστοσελίδων, πνευματικών έργων εκπροσωπούμενων από την αιτούσα, γίνεται παράνομα από την καθ’ ης ήτοι χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της (αιτούσας).

Ειδικότερα, η καθ’ ης στις εν λόγω σελίδες, επιτρέπει στους επισκέπτες της να εγγράφουν στη μνήμη του διακομιστή διάφορες οπτικοακουστικές παραγωγές στις οποίες εμπεριέχεται μουσική η οποία εκπροσωπείται από την αιτούσα, καθώς επίσης μεταδίδει, παρουσιάζει και καθιστά προσιτά στο κοινό έργα που ανήκουν στο ρεπερτόριο των δημιουργών – δικαιούχων - μελών της, ενδεικτικά δε αναφέρονται τα έργα: […]. Συνακόλουθα, εφόσον πιθανολογείται ότι υφίσταται προσβολή της εκπροσωπούμενης από την αιτούσα πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία συνεχιζόταν μέχρι την άσκηση της αίτησης και κίνδυνος επανάληψης στο μέλλον, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση και τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο διατακτικό. [...]

[Δέχεται την αίτηση.]


(ΠΗΓΗ: WWW.NB.ORG)

    
Δραστηριότητα Νομικά Θέματα Συνεργάτες Σύνδεσμοι Νέα
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Change Language
Ειδήσεις Πελοπόννησος Ηράκλειο Ξάνθη Αθήνα Βέροια Επίδαυρος Καλλιθέα Λέσβος Νεμέα Πόρος Σφακιά Πανελλαδικής Κυκλοφορίας Κέρκυρας Σερρών Μαρούσι Γλυφάδα Ήλιδα Κεντρικά Τζουμέρκα Μαρωνεία Σάπες Ορεστιάδα Ρόδος Φαρκαδόνα Ιονίων Νήσων νέα Ευρυτανίας Λέσβου Αγιά Αρριανά Δωδώνη Ίλιον Κύμη Αλιβέρι Νάξος και Μικρές Κυκλάδες Πειραιάς Σούλι Ψυχικό Φιλοθέη Αρκαδίας Καρδίτσας Ροδόπης Αλμυρός Βύρωνας Ζηρός Καστοριά Μάνδρα Ειδυλλία Ξηρομέρι Πωγώνι Τροιζηνία Άρτας Καστοριάς Σάμου Αλόννησός Γαύδος Ζωγράφος Κάτω Νευροκόπι Μαραθώνας Οινούσσες Ρέθυμνο Ύδρα
Ειδήσεις Θεσσαλία Εύβοια Λασίθι Αγαθονήσι Αριστοτέλης Δυτική Μάνη Ικαρία Κύθνος Μώλος Άγιος Κωνσταντίνος Παύλος Μελάς Σκύρος Ψαρά
Copyright © 2022 All rights reserved Ειδήσεις Θεσσαλία Εύβοια Λασίθι Αγαθονήσι Αριστοτέλης Δυτική Μάνη Ικαρία Κύθνος Μώλος Άγιος Κωνσταντίνος Παύλος Μελάς Σκύρος Ψαρά developed and powered by WGR